Kliknij w ikonę na lewo od adresu i pozwól na użycie flash

Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach

Kiev Kiev

Obecny kompleks budynków sakralnych został zbudowany przez Światopełka II i rozbudowywany w XVIII wieku. Składa się z budynków monasteru, soboru św. Michała Archanioła, dzwonnicy (1716–1719), refektarza św. Jana Ewangelisty (1713) oraz Bramy Ekonomicznej (1760).