Kliknij w ikonę na lewo od adresu i pozwól na użycie flash

Most Przyjaźni

Cieszyn Cieszyn

Most Przyjaźni to dawny most graniczny na rzece Olzie, pomiędzy czeskim a polskim Cieszynem. Do 21 grudnia 2007 roku służył jako most umożliwiający wejście od strony polskiego Cieszyna do Czech (ruch jednostronny). W miejscu tym przekraczano Olzę już w XIV wieku. Na jednym z brzegów stała kiedyś nawet Brama Wodna rozebrana w XVIII w, w 1880 oddano do użytku kamienno-betonowy most, a w XX wieku zastąpiono go nową konstrukcją. Przez ok. 10 lat przebiegała przez most trasa miejskiego tramwaju. Obecna konstrukcja pochodzi z 1953 roku. Dzisiaj nie ma już w tym miejscu przejścia granicznego, a w budynku Straży Granicznej, znajduje się teraz kawiarnia Krytyki Politycznej i most służy do swobodnego przemieszczania się w obydwu kierunkach miedzy państwami.