Panorama z więziennej celi

Panorama z więzienia - kajdankiNa oficjalnym rządowym serwerze Służby Więziennej znalazła się panorama sferyczna celi więziennej, zmontowana prawdopodobnie przez jednego ze strażników. Jak widać na projekcji nie jest to może najlepiej złożona panorama, jednak to jeden z tych przypadków kiedy to walory edukacyjne jak i poznawcze przeważają nad ogólnie pojętą techniką czy estetyką.

Panorama z więzienia >>

autor: Grzegorz Wronkowski, 20.01.2011