Młyn wodny na Potoku Kolibkowskim

Gdynia Gdynia

Młyn wodny zlokalizowany jest na Potoku Kolibkowskim w otoczeniu zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Kolibki, na pograniczu Gdyni i Sopotu.