Kliknij w ikonę na lewo od adresu i pozwól na użycie flash

Kraniec Mola Południowego

Gdynia Gdynia

Panorama z 6m wysokości pokazująca koniec mola południowego w Gdyni, na styku Nabrzeża Pomorskiego i Nabrzeża Wejściowego. Molo Południowe to pirs o łącznej długości 630 metrów. Molo to znajduje się w Gdyni Śródmieście. Jego budowę rozpoczęto w 1934 roku, a ukończono w latach 20 XX wieku. Dziś Molo Południowe pełni funkcję rekreacyjną, która jest jednocześnie parkiem i ulicą. Środkiem mola przebiega Aleja Jana Pawła II, przedtem nosiła ona nazwę Alei Zjednoczenia Ziem Polskich. Można nawet powiedzieć, że molo to jest osią widokową, gdzie zlokalizowano pomniki” “Gra Mistrzów” oraz pomnik z kamienia poświęcony Józefowi Konradowi Korzeniowskiemu. Natomiast na końcu Nabrzeża Pomorskiego, po lewej stronie znajduje się Aleja Statków Pasażerskich, zaś po prawej stronie na dalbie umieszczono rzeźbę Marzyciela - Dyrygenta Fal. Po lewej stronie mola cumują statki pasażerskie, tramwaje wodne, żaglowce, a także okręt - dziś muzeum ORP Błyskawica. Nie można także pominąć basenu jachtowego, Akademii Morskiej i Gdyńskiego Akwarium.