Młyn wodny na Potoku Oliwskim, przy ul. Mściwoja II

Gdańsk Gdańsk

Nieczynny młyn wodny znajdujący się przy stawie na Potoku Oliwskim, spiętrzonym zapewne na potrzeby młyna.