Kliknij w ikonę na lewo od adresu i pozwól na użycie flash

Studnia Trzech Braci

Cieszyn Cieszyn

Założona w średniowieczu studnia. Symboliczne miejsce spotkania legendarnych Trzech Braci, jak głosi łaciński napis na altanie nad studnią: "Roku 810 wiaropodobne założenie miasta Cieszyna przez synów Leszka III, króla polskiego. Trzej bracia książęta, Bolko, Leszko i Cieszko, zeszli się po długiej wędrówce przy tem źródle i ciesząc się zbudowali na pamiątkę miasto, które miano Cieszyn otrzymało". Studnia odnowiona w XIX wieku dzięki inicjatywie Pawła Stalmacha. W 1868 została zabezpieczona żeliwną altaną, specjalnie odlaną w hucie stali w Trzyńcu. Na środkowej ścianie altany widoczna płaskorzeźba miejscowego rzeźbiarza Jana Raszki.