Panoramy 360° - Cieszyn rss feed

Cieszyn - Wzgórze Zamkowe

Cieszyn - Wzgórze Zamkowe google map 49.751206187107016,18.625418667636836

Przygraniczne wzgórze zamkowe, gdzie znajduje się rotunda z XI wieku, Wieża Piastowska z XIV w, oraz niedawno odkryte pozostałości cylindrycznej wieży, tzw. wieży ostatecznej obrony. Najstarsze ślady osadnictwa datowane są na V wiek p.n.e, czyli czasy rzymskie. Istnieje przypuszczenie że już w VIII w n.e. znajdowała się na wzgórzu średniej wielkości osada otoczona 10 m wałem o konstrukcji ziemno-drewnianej. Ze wzgórza rozpościera się piękna panorama na bramę dolinę rzeki Olzy i Czeski Cieszyn. Teren ten jest często odwiedzany przez turystów, będąc tu warto wejść na wieżę i zwiedzić romańską rotundę.

15.04.2012
446
qr code
most

Cieszyn - Most Przyjaźni

Cieszyn - Most Przyjaźni google map 49.74958529572731,18.627011212767002

Most Przyjaźni to dawny most graniczny na rzece Olzie, pomiędzy czeskim a polskim Cieszynem. Do 21 grudnia 2007 roku służył jako most umożliwiający wejście od strony polskiego Cieszyna do Czech (ruch jednostronny). W miejscu tym przekraczano Olzę już w XIV wieku. Na jednym z brzegów stała kiedyś nawet Brama Wodna rozebrana w XVIII w, w 1880 oddano do użytku kamienno-betonowy most, a w XX wieku zastąpiono go nową konstrukcją. Przez ok. 10 lat przebiegała przez most trasa miejskiego tramwaju. Obecna konstrukcja pochodzi z 1953 roku. Dzisiaj nie ma już w tym miejscu przejścia granicznego, a w budynku Straży Granicznej, znajduje się teraz kawiarnia Krytyki Politycznej i most służy do swobodnego przemieszczania się w obydwu kierunkach miedzy państwami.

12.04.2012
1282
qr code

Cieszyn - Studnia Trzech Braci

Cieszyn - Studnia Trzech Braci google map 49.748380807978585,18.630857500494358

Założona w średniowieczu studnia. Symboliczne miejsce spotkania legendarnych Trzech Braci, jak głosi łaciński napis na altanie nad studnią: "Roku 810 wiaropodobne założenie miasta Cieszyna przez synów Leszka III, króla polskiego. Trzej bracia książęta, Bolko, Leszko i Cieszko, zeszli się po długiej wędrówce przy tem źródle i ciesząc się zbudowali na pamiątkę miasto, które miano Cieszyn otrzymało". Studnia odnowiona w XIX wieku dzięki inicjatywie Pawła Stalmacha. W 1868 została zabezpieczona żeliwną altaną, specjalnie odlaną w hucie stali w Trzyńcu. Na środkowej ścianie altany widoczna płaskorzeźba miejscowego rzeźbiarza Jana Raszki.

12.04.2012
617
qr code

Cieszyn - Kościół św. Mikołaja - romańska rotunda

Cieszyn - Kościół św. Mikołaja - romańska rotunda google map 49.75119007753554,18.62569424814069

Jeden z najcenniejszych zabytków Cieszyna, romańska rotunda. Budynek powstał na przełomie XI/XII wieku, zbudowany został z kamienia łupanego oraz ciosów wapiennych w technice opus emplectum. Średnica nawy mierzy 6,4 metra, a wysokość 11,3 m. Jako ciekawostkę należy podać że rycina cieszyńskiej rotundy widnieje na rewersie banknotu 20 złotowego. Aby zwiedzić obiekt należy w Wieży Piastowskiej zakupić bilet i zostawić dowód osobisty, lub paszport - w zamian dostaniemy wielki metalowy klucz, którym sami możemy otworzyć drzwi od rotundy.

12.04.2012
383
qr code
zabytkowa dzielnica

Cieszyn - Cieszyńska Wenecja

Cieszyn - Cieszyńska Wenecja google map 49.74736520226149,18.63043102926099

Cieszyńska Wenecja to malownicze miejsce nad kanałem o nazwie Młynówka w Cieszynie. W XVI wieku było miejscem o charakterze przemysłowym, z wody w kanale korzystali wtedy kowale, tkacze, garbarze, sukiennicy. Prąd tego wąskiego na półtora metra kanału służył też do napędzania młyńskiego koła oraz do spływu drewna do pobliskiego tartaku. Dzisiaj jest to ciche i urokliwe miejsce, zachęcające turystów do wieczornych spacerów w otoczeniu niskich domów i mostków przecinających kanał.

12.04.2012
776
qr code
rynek

Cieszyn - Rynek

Cieszyn - Rynek google map 49.74870020744777,18.6333610705002

Cieszyński rynek stanowi punkt centralny miasta, chętnie odwiedzany przez mieszkańców jak i turystów oraz studentów. Jego obecna forma ukształtowała się w końcu XV wieku. W centrum rynku znajduje się studnia z figurą św.Floriana z 1777 roku, zaprojektowana przez Wacława Donaya ze Skoczowa. Obecny ratusz mieści władze miejskie Cieszyna, a także Sąd Okręgowy. Po wschodnie stronie widoczne kamienice z podcienami tzw. arkady, a nawet "Cieszyńskie Sukiennice". Ciekawym budynkiem jest Dom Narodowy wybudowany w stylu eklektycznym, otwarty w 1901 roku.

07.04.2012
556
qr code
wieża

Cieszyn - Wieża Piastowska

Cieszyn - Wieża Piastowska google map 49.75146562328251,18.62616095250928

Widok z mierzącej 29 metrów wysokości wieży zbudowanej na planie kwadratu, i będącej w dawnych czasach częścią zamku. Wieża znajduje się na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, będącym charakterystycznym punktem kojarzonym z samym miastem. Z tej wysokości można podziwiać piękny widok na przełom rzeki Olzy, jak i Czeski Cieszyn

04.04.2012
1071
qr code

miejsca :


Cieszyn

Historia założenia miasta Cieszyn

Cieszyn jest bardzo starym miastem, znajdującym się na terenie Śląska. Według niepotwierdzonych źródeł, został założony już w 810 r. przez legendarnych Trzech Braci, będących synami słowiańskiego władcy. Bracia owi spotkali się po wyczerpującej wędrówce właśnie tutaj i na upamiętnienie tego radosnego faktu założyli miasto nazwane później Cieszyn. Historycznych początków osadnictwa na tych terenach należy jednak szukać w okolicach Góry Zamkowej,  gdzie odnaleziono ślady osadnictwa sięgające VI-V w. p.n.e. W okolicy Cieszyna istniał już nieco wcześniej słowiański gród Podobora (obecnie Czeska miejscowość Chotebuž), nazywany Starym Cieszynem, zniszczony w końcu VIII wieku przez Wielkomorawian. Mieszkańcy zniszczonego grodu postanowili wybudować nowy gród właśnie na terenie Góry Zamkowej, która z uwagi na położenie na wzgórzu była bardzo wygodnym miejscem do obrony i obserwacji zbliżającego się wroga.

Po jakimś czasie cieszyński gród zaczął nabierać na wyraźnym znaczeniu, w XI wieku wybudowano obok zamku kaplicę w stylu romańskim (jeden z najstarszych zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków tego typu w Polsce), której podobiznę znajdziemy na rewersie dzisiejszych dwudziestu złotych. W dalszej kolejności rozbudowano podegrodzie, a sam gród urósł do rangi kasztelanii.

Pierwsze źródła pisane o Cieszynie pochodzą z 1155 roku, choć nieoficjalne wzmianki biskupstwa wrocławskiego wskazują nawet na datę 1000 roku. W 1220 r. Cieszyn uzyskał prawa miejskie na prawie lwówieckim.