Kliknij w ikonę na lewo od adresu i pozwól na użycie flash

Urząd miejski na placu Armii Czechosłowackiej

Český Těšín Český Těšín

Plac Armii Czechosłowackiej został wytyczony pod koniec XIX wieku na lewobrzeżnej części miasta Cieszyna. Do tego czasu w miejscu tym stały tylko drewniane chałupy. W 1917 roku władze austriackiego Cieszyna odkupiły za kwotę 160 000 koron ten teren, jednak wkrótce nastąpił kres monarchii austro-węgierskiej i nie można było ukończyć budowy nowego placu. W 1920 r nastąpił podział miasta na dwie części. Budowę ratusza rozpoczęto w kwietniu 1928 roku, burząc zabudowania gospodarcze Tetlów, zakończono zaś w grudniu 1928 roku. Siedziba władz miejskich do roku 1928 znajdowała się w starej kamienicy Altmannów. W 1932 r wyburzono dworek Tetlów, na miejscu bezimiennego jeszcze placu urządzano targowisko. W listopadzie 1938 kiedy odzyskane Zaolzie wcielono do Polski, Rynek ratuszowy zmienił nazwę na Rynek Becka, a po wybuchu II Wojny Światowej, na Herman Göring Platz a potem na Rathausplatz, a zaraz po wojnie na Rynek Doktora Benesza, dopiero w 1948 roku zmieniono nazwę na Rynek Armii Czechosłowackiej (Náměstí ČSA), ustawiając w części centralnej kępę zieleni z symbolem gwiazdy braterstwa z ZSRR.