Panoramy 360° - Český Těšín rss feed

Český Těšín - Urząd miejski na placu Armii Czechosłowackiej

Český Těšín - Urząd miejski na placu Armii Czechosłowackiej google map 49.74608277104186,18.625291863507073

Plac Armii Czechosłowackiej został wytyczony pod koniec XIX wieku na lewobrzeżnej części miasta Cieszyna. Do tego czasu w miejscu tym stały tylko drewniane chałupy. W 1917 roku władze austriackiego Cieszyna odkupiły za kwotę 160 000 koron ten teren, jednak wkrótce nastąpił kres monarchii austro-węgierskiej i nie można było ukończyć budowy nowego placu. W 1920 r nastąpił podział miasta na dwie części. Budowę ratusza rozpoczęto w kwietniu 1928 roku, burząc zabudowania gospodarcze Tetlów, zakończono zaś w grudniu 1928 roku. Siedziba władz miejskich do roku 1928 znajdowała się w starej kamienicy Altmannów. W 1932 r wyburzono dworek Tetlów, na miejscu bezimiennego jeszcze placu urządzano targowisko. W listopadzie 1938 kiedy odzyskane Zaolzie wcielono do Polski, Rynek ratuszowy zmienił nazwę na Rynek Becka, a po wybuchu II Wojny Światowej, na Herman Göring Platz a potem na Rathausplatz, a zaraz po wojnie na Rynek Doktora Benesza, dopiero w 1948 roku zmieniono nazwę na Rynek Armii Czechosłowackiej (Náměstí ČSA), ustawiając w części centralnej kępę zieleni z symbolem gwiazdy braterstwa z ZSRR.

16.04.2012
243
qr code

miejsca :