Hugin

Hugin darmowy program do składania panoramHugin to jeden z niewielu darmowych programów służących głównie do łączenia kilku zdjęć w jedno np. panoramiczne, oraz do dokonywania korekt perspektywy - szczególnie przydatne w fotografii architektury (często wykonywanej za pomocą obiektywów pozbawionych możliwości takie korekty).

Hugin to w zasadzie interfejs (GUI) dla programów Panorama Tools napisanego przez Helmut Dersch'a oraz Enblend i Enfuse  autorstwa programisty  Andrew Mihal'a.
      
Łączenie jest możliwe, gdy wykonamy serię zdjęć tego samego miejsca, nakładających się każde z poprzednim o ok. 30%. Następnym krokiem jest utworzenie tzw. punktów kontrolnych pomiędzy zdjęciami, tak aby mogły zostać  przetransformowane i złączone w jedno większe. Program umożliwia także automatyczne tworzenie punktów kontrolnych. W czasie pracy, dzięki OpenGL możemy podejrzeć wynik łączenia obrazów, a gdy obraz wydaje się wystarczająco dobry, można uruchomić proces, który wyrenderuje i zapisze obraz.

Hugin jest darmowym oprogramowaniem, dostępnym dla wielu systemów operacyjnych  (m.in. Windows, Linux, Mac OS X), a także w wielu wersjach językowych, w tym również w polskiej.
Możliwości

Hugin i zestaw oprogramowania z nim zawarty nadaje się do:

  • łączenia nakładających się obrazów, w tym także obrazów HDR
  • korekcji zdjęć i obrazów które mają zniekształcenia perspektywy
  • szukania i optymalizowania punktów kontrolnych między obrazami
  • wykonywania obrazów różnych odwzorowań, m.in. rzutu cylindrycznego, stereograficznego
  • zaawansowanych korekcji fotometrycznych obrazów i łączenia obrazów z szerokim zakresem jasności

licencja

bezpłatna